پخش زنده و آرشیو رادیو

حدیث بندگی

روزهای زوج از ساعت 11:45 به مدت 10 دقیقه


برنامه ی "حدیث بندگی" با هدف ارائه آموزه های قرآنی صحیفه سجادیه روزهای زوج از شبكه ی رادیویی قرآن به سمع شنوندگان می رسد.

این برنامه به همت گروه علوم قرآنی و تهیه كنندگی فاطمه گنجی و كارشناسی دكتر فاطمه سروی، روزهای زوج ساعت 11:45 به مدت 10 دقیقه پخش می شود.