پخش زنده و آرشیو رادیو

در مكتب وحی

هر روز از ساعت 1 بامداد به مدت 25 دقیقه


برنامه "در مكتب وحی" با محوریت تفسیر آیات و روایات قرآن كریم با سخنرانی آیت الله ضیاء آبادی و آیت الله شجاعی ساعت 1 بامداد از رادیو قرآن پخش می شود.

برنامه "در مكتب وحی" با محوریت تفسیر آیات و روایات قرآن كریم با سخنرانی آیت الله ضیاء آبادی و آیت الله شجاعی ساعت 1 بامداد از رادیو قرآن پخش می شود. این برنامه كه كاریست از گروه علوم قرآنی به تهیه كنندگی فاطمه گنجی و گویندگی رضا كاشفی، ساعت 1 بامداد هر روز به مدت 25 دقیقه از رادیو قرآن تقدیم شنوندگان می شود.