پخش زنده و آرشیو رادیو

سرزمین من

هر روز به جز جمعه ها از ساعت 12:40 تا 14:00 به مدت 1 ساعت و 20 دقیقه


موضوعات تاریخی و اجتماعی روز

كاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ كه به صورت زنده پخش می شود.