پخش زنده و آرشیو رادیو

گام نو، هنگام نو

دوشنبه 30 فروردین ساعت از ساعت 12:45 به مدت 150 دقیقه


ویژه برنامه تحویل سال 1396، گفتگو با اهالی فرهنگ، آداب و رسوم اقوام، مروری بر تاریخ تحویل سال، آیین های ایرانیان در هنگام تحویل سال نو

ویژه برنامه تحویل سال 1396، گفتگو با اهالی فرهنگ، آداب و رسوم اقوام، مروری بر تاریخ تحویل سال، آیین های ایرانیان در هنگام تحویل سال نو