پخش زنده و آرشیو رادیو

برگ هایی در آغوش باد

پنج شنبه و جمعه از ساعت 10:30 به مدت 15 دقیقه


برنامه "در آغوش باد" به معرفی نسخ شاخص نگهداری شده در كتابخانه مجلس، كتابخانه ملی و ... می پردازد.