پخش زنده و آرشیو رادیو

سیم آخر

چهارشنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 30 دقیقه


سیم آخر هر چهارشنبه ساعت 16:30 از رادیو فرهنگ

موسیقی هنری تركیب یافته از صداها با كشش های متفاوت است. عوامل تشكیل دهنده ی آن شامل ریتم (وزن) و ملودی(آهنگ) می باشد. در برنامه ی سیم آخر كه هر چهارشنبه ساعت 16:30 از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ پخش می شود با حضور كارشناسان حوزه ی موسیقی درباره ی درك و دریافت و تبیین درست از موسیقی بحث و گفتگو خواهد شد .