پخش زنده و آرشیو رادیو

سفره خانه

پنج شنبه هر هفته از ساعت ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه


نقالی و پرده خوانی قصه های كهن،شاهنامه و روایت های ادبیات نمایشی و داستانی عامیانه ایران با حضور بازیگران و نقالان سرشناس كشور

كاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ