پخش زنده و آرشیو رادیو

با كاروان شعر و موسیقی

شنبه تا پنج شنبه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 10 دقیقه


بررسی ترانه ها و اشعاری كه در قالب تصنیف و آواز اجرا شده اند