پخش زنده و آرشیو رادیو

ایران جغرافیای مهربانی

هر روز از ساعت متغیر به مدت 5 دقیقه


برنامه زنده "ایران جغرافیای مهربانی به سه موضوع می پردازد: امور خیریه (بر مدار نیكی)،خیریه ها و مردمی كه از این خیریه ها بهره می گیرند.

شما نیز از هر جای ایران خبرنگار قرارگاه جهادی خود باشید و سوژه ها و موارد مورد نظر خود را به شماره 09108920604 و یا آدرس radiofarhang.ir@ ارسال نمائید.