پخش زنده و آرشیو رادیو

شب های فرهنگ

شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه


برنامه ای گفتارمحور كه به همت گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ پخش می شود.