پخش زنده و آرشیو رادیو

هزاره ادب پارسی

شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه


برنامه ای درباره تاریخ ادبیات ایران بر اساس كتاب تاریخ ادبیات هشت جلدی ذبیح الله صفا و بر پایه كارشناسی اساتید حوزه ادبیات

تهیه‌كننده: محمدحسینی باغسنگانی اجرا و گویندگی: بهروز رضوی و‌ تنظیم رادیویی محمدباقر رضایی