پخش زنده و آرشیو رادیو

سرآغاز

هر روز، از ساعت 6:00 به مدت 10 دقیقه


سرآغاز به این نكته توجه دارد كه شروع روز با نام و یاد خدا و قرآن و ایجاد نشاط و روحیه شاد صبحگاهی برای انجام كارهای روزانه باشد.