پخش زنده و آرشیو رادیو

ورزش و زندگی

شنبه تا پنج شنبه، از ساعت 6:15 به مدت 15 دقیقه


هدف اصلی این برنامه ترویج فرهنگ ورزش كردن مخصوصاً ورزش صبحگاهی است.