پخش زنده و آرشیو رادیو

ورزش همگانی

جمعه ها از ساعت 08:00 به مدت 55 دقیقه


هدف اصلی این برنامه ترویج فرهنگ ورزش همگانی است.