پخش زنده و آرشیو رادیو

زنان جامعه من

شنبه ها از ساعت 00:05 به مدت 25 دقیقه


هدف این برنامه ،معرفی زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، پزشكی، اقتصادی و كارآفرینی است.