پخش زنده و آرشیو رادیو

تسبیح صبح

هر روز از ساعت اذان صبح به افق تهران به مدت 30 دقیقه


ویژه اذان صبحگاهی

هدف این برنامه ایجاد فضای معنوی در زمان اذان صبح و افزایش فضای معنوی برای مخاطبان می باشد.