پخش زنده و آرشیو رادیو

سفره نوروزی(ویژه ایام نوروز)

ایام نوروز از ساعت 13:35 به مدت 35 دقیقه


نوروز ایام دید و بازدید و سفر برای اكثر ایرانیان است و همین موضوع سبب تغذیه متفاوت و تا حدودی نا سالم در جامعه می شود لذا در این برنامه در نظر است به تغذیه صحیح در نوروز پر داخته شود.