پخش زنده و آرشیو رادیو

پشت پلك صبح

هر شب از ساعت 00:30 به مدت 90 دقیقه


هدف اصلی این برنامه افزایش آگاهی و اطلاع رسانی در حوزه سلامت جسم ،روان،اجتماعی و معنوی برای افرادی كه شیفت شب كار می كنند، می باشد.