پخش زنده و آرشیو رادیو

نیم نگاه (بهداشت و تندرستی)

چهارشنبه ها از ساعت 12:00تا 12:40 به مدت 40 دقیقه


برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی كه به اعتماد سازی مردم نسبت به مسولان كه به رفع چالش های حوزه سلامت و پاسخ به مطالبات مردم می پردازد