پخش زنده و آرشیو رادیو

نیم نگاه (گروه تغذیه)

دوشنبه ها، از ساعت 12:30 به مدت 40 دقیقه


هدف اصلی این برنامه اعتماد سازی مسئولان نسبت به رفع چالش های حوزه سلامت و پاسخ به مطالبات مردم است.