پخش زنده و آرشیو رادیو

فصل پروانگی

پنج شنبه ها و جمعه ها از ساعت پنج شنبه ها: 15:30 و جمعه ها: 15:00 به مدت 30 دقیقه


هدف اصلی این برنامه افزایش آگاهی نوجوانان در خصوص مسائل مربوط به سنین نوجوانی اعم از جسمی، روانی، اجتماعی و .. می باشد.