پخش زنده و آرشیو رادیو

ترتیل یك جزء

ایام ماه مبارك رمضان از ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه


در این برنامه،هر روز، به مناسبت ماه مبارك رمضان یك جزء از قرآن كریم قرائت می شود.