پخش زنده و آرشیو رادیو

تپش مهر

پنجشنبه ها از ساعت 22:55 تا 23:10 به مدت 15 دقیقه


تبلیغ و معرفی خدمات جهادی و بسیجی پزشكی در نقاط مختلف كشور