پخش زنده و آرشیو رادیو

همسر من

پنجشنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه


اهداف اصلی این برنامه: -اهمیت و هدف ازدواج - معیارهای انتخاب همسر - مهارتهای زندگی در خانواده موفق -خانواده متعادل و ...