پخش زنده و آرشیو رادیو

به زندگی سلام كن (گروه بهداشت و تندرستی)

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 07:05 به مدت 80 دقیقه


این برنامه شامل آیتم های كوتاه و هدفمند حاوی پیام های آموزشی علمی و كاربردی به منظور اطلاع رسانی در برنامه شاد صبحگاهی می باشد.