پخش زنده و آرشیو رادیو

راهی شو (ویژه تابستان)

پنجشنبه ها از ساعت 19:10 به مدت 90 دقیقه


در این برنامه با هدف ترغیب و تشویق به مهربانی و كار خیر؛ افراد خیر معرفی و راه‌های ایجاد تغییر برای رسیدن به مرحله خیر بودن مطرح می‌شود.