پخش زنده و آرشیو رادیو

این پرونده بسته نیست

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 13:20 به مدت 5 دقیقه


هدف اصلی این برنامه كاهش حوادث جاده ای و تلفات ناشی از آن می باشد.