پخش زنده و آرشیو رادیو

شب بو(ویژه ایام نوروز)

ایام نوروز از ساعت 00:30 به مدت 120 دقیقه


موضوع اصلی در این برنامه‌، آسیب‌ها و موانع ارتباط سالم است.

همچنین در هر برنامه پیام‌هایی متناسب با ماموریت شبكه و همچنین مخاطبان شبانه، در حوزه‌های مختلف آسیب‌های استفاده از مشروبات الكلی، پیام‌هایی برای خانواده‌ها در ارتباط با كودكان و نوروز، حفظ محیط زیست و بوم گردی، سفر و مایحتاج سفر در نوروز، راز سلامتی از نگاه كارشناسان حوزه سلامت (4 حوزه) و ... تهیه شده است.