پخش زنده و آرشیو رادیو

همیشه با ورزش

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 18:30 به مدت 90دقیقه


بررسی رویدادهای ورزشی و سیاست گذاری روز در ورزش با حضور كارشناسان ورزشی

تبیین ضرورت و راهكارهای ساماندهی مدیریت ورزش كشور، زمینه سازی برای پاك سازی فضای ورزش كشور از مفاسد اخلاقی و رفتاری