پخش زنده و آرشیو رادیو

عصر اقتصاد

"شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 17:05 به مدت 100 دقیقه


مجله رادیویی تعاملی عصر اقتصاد، به موضوعات فرهنگی اجتماعی ملی و بین المللی با رویكرد اقتصادی می پردازد.

تهیه كننده: حمیده رضا سلطانی گویندگان: محمد حسین امیدی هماهنگی: شادی شیخ زاده گزارشگر: معصومه رضا قلیان نویسندگان: زهرا رحیم حسینی كارشناس برنامه: مرتضی شجاعی آیتم ساز: مجید اجاقلو، علی بنه گزی