پخش زنده و آرشیو رادیو

سرای سرمایه

شنبه الی چهارشنبه از ساعت 14:00 به مدت 25 دقیقه


تبیین و تحلیل آخرین اخبار بازارهای سرمایه ای در گفتگو با كارشناسان اقتصادی

تهیه كننده : اسماعیل علی پناه و پویان امینان گوینده : نوشین تاجداری و معصومه نوازنی