پخش زنده و آرشیو رادیو

پرونده

شنبه از ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه


در این برنامه شنوندگان با تیم برنامه همراه می شوند تا به پاسخ مشكلات اقتصادی خود را دست یابند

تهیه كننده : نازنین كتابچی گوینده: بابك مینایی بختیاری