پخش زنده و آرشیو رادیو

روز از نو

"شنبه الی پنج شنبه" از ساعت 07:05 به مدت 85 دقیقه


برنامه مفرح و صبحگاهی با محتوای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و انعكاس خبرهای اقتصادی روز جامعه و پیگیری مطالبات مردمی در خصوص مسائل اقتصادی

تهیه كننده: مهدی شیار گویندگان: ژاله اكبری، رضا شجاعی، معصومه سادات سید علوی و امیر زنده دلان كارشناس مجری: اكبر كریمی و مرتضی شجاعی هماهنگی: نرگس سادات تقوی گزارشگر: لیلا علاقمند و مهدخت نعمت زاده نویسنده: آسیه همتی آیتم ساز: علی دهقان زاده