پخش زنده و آرشیو رادیو

روی خط اقتصاد

شنبه الی سه شنبه از ساعت 19:05 به مدت 45 دقیقه


تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای اقتصادی ایران و جهان به منظور اطلاع رسانی و آگاه كردن مخاطبان

تهیه كننده: محمد محمودی نویسنده: محمد علی احمد نیا كارشناس مجری: ناصر خیرخواه هماهنگی: نرگس تقوی