پخش زنده و آرشیو رادیو

دكتر كتاب

"شنبه الی پنجشنبه" از ساعت 08:50 به مدت 5 دقیقه


معرفی كوتاه و جذاب از بخشهای مختلف كتاب هایی در حوزه های اقتصادی، مدیریت و موفقیت

تهیه كننده: علی دهقانزاده