پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح تهران

شنبه تا 5 شنبه از ساعت 6:35 به مدت 100


جنگ صبحگاهی رادیو تهران با رویكرد اطلاع رسانی و طنز