پخش زنده و آرشیو رادیو

خواب گران

از 28 فروردین از ساعت 8:45 به مدت 15 دقیقه


شایان مسئول حساب های خانواده پیرآذر است و برای حساب سازی و كلاهبرداری از آن نقشه كشیده استو قصد دارد فردی را با فریبكاری متهم جلوه دهد

كارگردان حمید منوچهری تهیه كننده محمد مهاجر نویسنده حمیدرضا عباسی