پخش زنده و آرشیو رادیو

شهر خاموش

از 25 اردیبهشت از ساعت 01:00 به مدت 20 دقیقه


نگار و نیكی بعد از بدست آوردن چرم نوشته ای متعلق به دوره اشكالنیان تصمیم می گیرند از متن آن آگاه شوند به همین منظور به سراغ استادشان می روند و استاد آنها را به پسر منصوری معرفی می كند كه در شیراز زندگی می كند و ...

كارگردان خسرو فرخزادی