پخش زنده و آرشیو رادیو

پایانی برای یك آغاز

از 2 مرداد از ساعت 02:30 به مدت 30 دقیقه


با بوجود آمدن مشكلات برای آقای سعادتی و سكته قلبی اش،تصمیم می گیرد تا دختر شریكش را برای پسرش خواستگاری كند. خانواده محبی از این پیشنهاد راضی هستند وبا انجام دادن آزمایش قبل از عقد مشخص میشود كه سعید و صنم دارای عارضه كم خونی مینور هستند.

سردبیر شهلا دباغی كارگردان مینو جبارزاده تهیه كننده ژاله محمدعلی افكتور نازنین حسن پور نویسنده مهسا پیروزفر صدابردار علی حاجی نوروزی بازیگران حمید یزدانی مجید حمزه سیما خوش چشم امیرفرحان نیا فریبا متخصص مهرخ افضلی مهدی نمینی مقدم شمسی صادقی نگین خواجه نصیر علی اصغر دریایی صفا آقاجانی نورالدین جوادیان مروارید كریم پور