پخش زنده و آرشیو رادیو

تاریكی

از 3 مرداد از ساعت 01:30 به مدت 30 دقیقه


از زبان پدربزرگی بیان می شود كه با شهدایی چون صفارهرند،امانی،عراقی و... آشنایی داشته و به ماجرای خیانت شاه و درباریان در حق مردم با تصویب قانون كاپیتالاسیون می پردازد...

نویسنده علی خاكبازان تهیه كننده محمد مهاجر كارگردان محمد عمرانی