پخش زنده و آرشیو رادیو

روایت یك حماسه

از 31 شهریور از ساعت 02:00 به مدت 30 دقیقه


ویژه برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس باورودبه هفته دفاع مقدس برنامه پلاك باتوجه به نام گذاری این هفته به نام هفته دفاع مقدس با مصاحبه هایی كوتاه بافرماندهان دفاع مقدس روایت هایی شیرین رااززبان این فرماندهان برای نسل جدیدبازگو می كنیم...

راوی فرماندهان دفاع مقدس نویسنده لیلا علاقه مند تهیه كننده انسیه شمس اللهی گزارشگر لیلا علاقه مند