پخش زنده و آرشیو رادیو

آشنای غریب

از 17 مهر از ساعت 05:30 به مدت 30 دقیقه


ایرج كه متولد و بزرگ شده اطراف تهران بوده حال پس از سالها دوری به تهران برگشته است. هوا تاریك شده است و ایرج در فرودگاه تاكسی گرفته و از راننده میخواهد كه قدر او را در شهر بگرداند ...

كارگردان:ایوب آقاخانی تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد نویسنده: عباس اقسامی