پخش زنده و آرشیو رادیو

نامورنامه

پنج شنبه ها از ساعت 00:30 بامداد به مدت 30 دقیقه


🎭 شاهنامه خوانی رادیویی با روایت نمایش گونه 🕰️ پنجشنبه ها 30 دقیقه بامداد 🕘 تكرار همانروز ساعت 8 و 23

🎧 تهیه كننده: ملیحه مرادی جعفری 🎤 راوی: محسن بهرامی 🎞️ تیزر: امیر شعیبی 🖌️ گرافیك: سیدنیما شمس الدین