پخش زنده و آرشیو رادیو

سال های سنگی

از 25 تیر از ساعت ساعت 22:30 به مدت 30 دقیقه


سال های سنگی نه حكایت پلی است سنگی كه بر رودخانه ای ساخته می شود و نه حكایت چاپخانه ای سنگی است كه شب نامه های مشروطه خواهان را چاپ می كند. سال های سنگی، حكایت بارش سنگ های بلا بر سر مردمانی است كه تشنه ی عدالت بودند و عدالتخانه!

📋سردبیر: مجید نظری نسب 🎬 كارگردان: رضا عمرانی 📑نویسنده: مرضیه رشیدبیگی 🎧تهیه كننده: فرشاد آذرنیا 🕹️افكتور: نرگس موسی پور 🎤صدابردار: رضا طاهری، محمدرضا محتشمی 🎞️ تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان 🎭هنرمندان: شمسی صادقی، نگین خواجه نصیر، معصومه عزیزمحمدی، بهناز بستاندوست، راضیه مومیوند، شیوا رفیعیان، مهرداد مهماندوست، محمد آقامحمدی، امیر فرحان نیا، محمد پورحسن، كرامت رودساز، حمید یزدانی، محمد رضاعلی، سعید سلطانی، شهریار حمزیان، محمدرضا قلمبر