پخش زنده و آرشیو رادیو

به رنگ خورشید

از 8 مرداد از ساعت 1:00 بامداد به مدت 30 دقیقه


كدامین صدا در كدامین عصر از كجای تاریخ است كه پژواك بودنش اینگونه در هر لحظه و هر مكان تكرار میشود؟كدام نفس مطمئن است كه درهزارتوی نفوس فلكی نور بیكران را فریاد كرده؟این همه رنگ از كجاست؟ازكدام خورشید است كه در بیكرانه ی زمان مكرر میشود؟

📋سردبیر: فرهاد امینی 🎬 كارگردان: میرطاهر مظلومی 📑نویسنده: مجید حیدری 🎧تهیه كننده: مهدی نمینی مقدم 🕹️افكتور: نرگس موسی پور 🎤صدابردار: حیدر صفدری 🎞️ تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان 🎭هنرمندان: فریبا متخصص، مجید حمزه، معصومه عزیزمحمدی، مونا صفی، احمد لشینی، حمید یزدانی، رامین پورایمان، ناهید مسلمی، فریدون محرابی، ایوب آقاخانی، سعیده فرضی، مجید سهرابی، علی میلانی، محمد رضاعلی، راضیه مومیوند، محمد پورحسن