پخش زنده و آرشیو رادیو

برادر

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 23:45 به مدت 15 دقیقه


نمایش « برادر » داستان كارمند نیروگاه هسته ای است كه برادرش از اروپا به ایران آمده و قصد بازگشت ندارد. همه از این اتفاق خوشحال هستند، غافل از این كه او برای جاسوسی آمده