پخش زنده و آرشیو رادیو

آوازهای تابستان

17 الی 21 آبان از ساعت 22:00 به مدت 30 دقیقه


مجموعه ای جنایی معمایی با محوریت كارگاهی باز نشستۀ تامینات به نام حكمت كه ما را به تهران سال 1320 تا 1325 می برد

كارگردان مهرداد مهماندوست تهیه كننده فرشاد آذرنیا نویسنده فرهاد امینی افكتور محمدرضا قبادی فر بازیگران رضا عمرانی مهرداد عشقیان مهین نثری مجید حمزه محمد پور حسن مهرداد مهماندوست بهرام ابراهیمی شهین نجف زاده احمد گنجی