پخش زنده و آرشیو رادیو

اسماعیل

از 18 بهمن از ساعت 8:45 به مدت 15دقیقه


انقلاب اسلامی

كارگردان جواد پیشگر تهیه كننده طیبه محمد علی نویسنده جواد پیشگر افكتور نرگس موسی پور صدا بردار مجید آیینه بازیگران ناهید مسلمی علی میلانی- محمد پور حسن محمد شریفی مقدم- امیر زنده دلان مونا صفی بیوك میرزایی- امین بختیاری علی اصغر دریایی- سعید سلطانی مینو جبارزاده مجید حمزه - مینا شچاع عبدالعلی كمالی- قربان نجفی