پخش زنده و آرشیو رادیو

در آغوش زندگی

از 4 بهمن از ساعت 6:15 به مدت 15 دقیقه


اذر همسر وحید به تكاپو افتاده برای حمع واری و جور كردن پول خسارت تا همسرش رو از زندان ازاد كنه .ولی درست وقتی كه با شاكی قرار داره یك اتفاق ناگوار می افته و فرزندش باید هر چه سریعتر قلبش رو عمل پیوندانجام بده .

كارگردان مهرداد مهماندوست تهیه كننده مهدی نمینی مقدم نویسنده مرضه بامیری افكتور نرگس موسی پور صدا بردار علی حاجی نوروزی بازیگران فریبا طاهری مینو جبار زاده رضا عمرانی بهناز بستان دوست احمد لشینی بهادر ابراهیمی