پخش زنده و آرشیو رادیو

خط شكن

از 4 بهمن از ساعت 8:15 دقیقه به مدت 30 دقیقه


زندگی شهید مهدی زین الدین

تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: ایوب آقاخانی نویسنده: عباس اقسامی صدابردار: جعفرجودتی افكتور: نازنین حسن پور بازیگران: احمد هاشمی- محمدرضا قلمبر-سیماخوش چشم-علی میلانی- مهدی نمینی مقدم- احمد گنجی-امین بختیاری- محمد شریفی مقدم-شهریارحمزیان-شمسی صادقی